GoBIO брой 25

Рубрики от архива

Слънчевият прозорец над Бузовград

Дестинации

Еко дестинации

Слънчевият прозорец над Бузовград  

Ако човек се вслушва как звучат имената на местностите тук, може да си помисли, че е попаднал на особено място. На северните склонове на Сърнена Средна гора, над Бузовград, близо до местностите Черковищата и Суваткруша, се намира скална група, която всеки