GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Възобновяеми енергийни източници / CO2 емисиите в България са нараснали с 7,1% през 2...

Бизнес

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяеми енергийни източници

CO2 емисиите в България са нараснали с 7,1% през 2014 г.

CO2 емисиите в България са нараснали с 7,1% през 2014 г.

Различните инициативи на ЕС за енергийна ефективност имат за цел да намалят емисиите на CO2 и другите парникови газове. Най-големите намаления на CO2 емисиите са постигнати в Словакия и Дания. Словакия е намалила емисиите си с 14,1%, а Дания – с 10,7%. Сред лидерите са и Словения с намаление от 9,1%, Обединеното кралство с намаление от 8,7% и Франция, която е редуцирала CO2 емисиите си с 8,2%. На другия край на скалата, без намаление и даже с огромно увеличение на емисиите, е България. Страната ни отчита 7,1% увеличение на CO2 емисиите. Следват ни Кипър (+3,5%), Малта (+2,5%), Литва (+2,2%), Финландия (+0,7%) и Швеция (+0,2%). В абсолютни стойности, 3 183 593 000 тона CO2 емисии са генерирани на територията на ЕС през 2014 г. От тях приносът на България възлиза на 43 610 000 тона.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане