GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Земеделски производители / 7,5 млрд. евро за селско стопанство през 2014-2020...

Бизнес

Земеделски производители

Земеделски производители

7,5 млрд. евро за селско стопанство през 2014-2020 г.

7,5 млрд. евро за селско стопанство през 2014-2020 г.

 

 

Основната цел на ОСП (Обща селскостопанска политика) за периода 2014-2020 г. е да укрепи конкурентоспособността на земеделието в Европейския съюз. За целта ще бъде насърчавана иновативността и увеличена подкрепата за създаването на работни места в селските райони, като вниманието ще бъде насочено най-вече към малките и средни ферми. Един от основните приоритети на новата реформа са младите фермери. Страните-членки на ЕС ще могат да разпределят по-големи помощи за по-малко облагодетелстваните райони. Предвидени са средства за справяне с промените в климата, качеството на почвите, водата и биологичното разнообразие.

70% от преките плащанията по новата ОСП 2014-2020 г. ще отиват за плащане на декар, а 30% за допълнителни политики – млади фермери, необлагодетелствани райони, малки стопански производители и т.н., каза по време на форум за представяне на новата ОСП 2014-2020 Ивайло Калфин. Друг нов момент е, че малките производители ще получават повече средства за площ, отколкото големите производители. За младите фермери пък се облекчава механизмът за плащане на средствата. Като цяло през следващите 7 години сумите за тях са завишени с 25% за първите 5 г.

Друг нов момент в реформираната ОСП е, че част от средствата за преки плащания, които производителите ще получават, ще се задържат и ще влизат в специален фонд,  с който ще покриват щети при природни бедствия, суша и други кризи. В случай, че няма такива, парите на производителите ще бъдат изплащани през следващата година, поясни още евродепутатът Ивайло Калфин.

Пълният пакет от директни плащания страната ни ще започне да получава от 2016 г. 40% от средствата ще бъдат на базово плащане на площ, 30% - допълнително зелено плащане към базовата субсидия, при спазване на определени изисквания и до 13% за подпомагане, обвързано с производство.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане