GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Възобновяеми енергийни източници / 3 млрд. евро ще се инвестират в украинската соларн...

Бизнес

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяеми енергийни източници

3 млрд. евро ще се инвестират в украинската соларна индустрия до 2020 г.

3 млрд. евро ще се инвестират в украинската соларна индустрия до 2020 г.

Това е част широкомащабните планове на украинското правителство за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в общия енергиен микс на страната до 11% в срок до 2020 г. и за намаляване на зависимостта на страната от руския газ. Общият обем на инвестициите в развитие на възобновяемите източници на енергия в страната ще достигне 15 милиарда евро.

Според Сергей Савчук, председател на Държавната агенция за енергийна ефективност и икономия на енергия на Украйна, развитието на възобновяемите енергийни източници (представляващи в момента 3,8% от украинския енергиен баланс) и по-специално на фотоволтаиката се очаква да бъде един от държавните приоритети през следващите няколко години.

По-голямата част от средствата ще бъдат осигурени от бюджета на страната, а по-малка част – от частни инвеститори. Според някои източници в украинското правителство, сред тези инвеститори биха могли да са и някои добре известни украински олигарси, както и на чуждестранни инвеститори от Чехия и Германия.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане