GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Строителство и проектиране / 128 габровски села вече са с LED улично осветление...

Бизнес

Строителство и проектиране

Строителство и проектиране

128 габровски села вече са с LED улично осветление

128 габровски села вече са с LED улично осветление

До момента са подменени осветителните тела в следните кметства:Яворец, Драгановци, Стоевци, Армени, Камещица, Музга, Дебел дял, Гъбене, Кози рог, Мичковци, Лесичарка, Здравковец, Златевци, Гергини, Новаковци, Райновци, Балани, Гръблевци, Кметовци, Зелено дърво, Враниловци и Поповци.

Последната реконструкция и модернизация на уличното осветление е правена през периода 2000 – 2003г. Тогава по-голямата част от старите улични осветителни тела с живачни лампи (ЖЛ) в Габрово са подменени с нови натриеви лампи високо налягане (НЛВН). Демонтираните тела от града са използвани за възстановяването и поддържането на уличното осветление в селата.

През 2012 г. след направено енергийно обследване е установено, че на територията на селата съществуват 3 651 бр. осветителни тела, от които само 960 са ниско-енергийни /50W натриеви лампи/. Останалите 2 691 бр. осветителни тела бяха подменени с 35 W LED в събирателни и обслужващи улици и 70W LED по главните артерии по проект към Международен фонд Козлодуй.

За цялостния контрол на системата за управление на уличното осветление HELIOS ще отговаря обучен екип от специалисти от Община Габрово. Самата система съдържа всички необходими функции за извършване на пълен и ефективен контрол на осветителните уредби. Регулирането на осветлението ще се осъществява посредством специализирани програмируеми релета с индивидуален режим на работа за всеки трафопост от мрежата, като потреблението на електрическа енергията ще се отчита по двутарифно измерване.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане