GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Новини / Храната трябва да е безопасна...

Бизнес

Новини

Новини

Храната трябва да е безопасна

Храната трябва да е безопасна

Това ясно е упоменато още в Закона за българска агенция по безопасност на храните. БАБХ е компетентният държавен орган, който прилага европейското и национално законодателство, отнасящо се за храните. Проверките за качеството и безопасността на храните се осъществяват по цялата верига производител/вносител- търговец, заявиха от Агенцията.

 

На контрол подлежат производителите на селскостопанска продукция, фермерите, отглеждащи животни за добив на храни от животински произход, вносителите на храни и суровини, а също и дистрибуторите, разпространяващи хранителни продукти на българския пазар.

Производителите са задължени да имат разработени Технологични документации за храните, които произвеждат и предлагат на пазара. При проверките в тези обекти, контролните органи на БАБХ следят за спазването им, като се изискват и протоколи от лабораторни изследвания, за доказване на съответствието на произвежданите храни, с качествените показатели заложени в тях. Освен физическите проверки в обектите, контролните органи вземат и проби от храните, за извършване на лабораторни изпитвания, което се прави планирано, или в случаи на съмнения за качеството и безопасността на даден хранителен продукт.

 

В конкретни цифри за 2013 година са извършени над 250 000 проверки в цялата страна. При над 14 500 са били издадени Предписания за отстраняване на несъответствия и са издадени над 2600 Акта за установяване на административно нарушение. Над 72 тона хранителни продукти са били бракувани през изминалата година: 480 литра сурово мляко, над 500 бутилки кетчуп, близо 90 000 яйца, над 4500 литра безалкохолни напитки, над 850 кг сладкарски изделия, близо 120 000 литра оцет, 123 литра зехтин и други. 124 обекта са били затворени по предписания на служителите на БАБХ.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане