GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Дестинации / Уникалният остров Персин...

Дестинации

Before & After

Уникалният остров Персин

1 2 3

„Персина“ - най-големият български и четвърти по големина в Европа остров. Дълъг е 15 км, а на ширина достига до 6 км. Разположен е на площ от 21 762 ха по цялата дължина на свищовско-беленската низина. Уникалните природни дадености, богатото културно-историческо наследство, в съчетание с гостоприемството на местните хора, създавата великолепни условия за развитие на орнитологичен, образователен, риболовен и еко туризъм.

Преди години дирекция „Природен парк „Персина““ започна изграждането на паркова инфраструктура. Построени са кът за отдих край Дунав, скривалища за наблюдение на птици и велосипеден маршрут до „Кайкуша“.

Изключително малко са местата в България, които предлагат невероятно приключение сред природата и пълноцено, здравословно и екологично прекарване. „Персина“ е един от 11-те природни парка в България, тук най-голямата атракция е да се разходите с лодка по реката, покрай система от защитени острови, къщички на птици и други речни и блатни общества.

Природен парк „Персина“ е създаден през 2000 г. и е разположен на територията на три дунавски общини – Никопол, Белене и Свищов. Така с моторна лодка можете да обиколите част от островите, които влизат в границите на парка, включително и най-големия от тях – о. Персин (Белене). Можете да отделите време за почивка на о. Голяма бързина, където през размножителния период може да се наблюдава колония от чапли и корморани, а през зимата от лебеди и пеликани. Началната точка е градският плаж на Белене, а продължителността е около час и половина. След това ще минете през островите Магареца, Персина, Голяма Бързина, Милка, Китка и обратно. Едно уникално пътешествие, защото пътувате по вода.

Веднага ще установите, че най-голямото богатство на парк „Персина“ са птиците - познати са над 200 вида. Именно затова беленският комплекс острови е определен като едно от 50-те орнитологично важни места в България. Паркът е дом за световно защитени видове като малкия корморан, червеногушата гъска, ливадния дърдавец, къдроглавия пеликан, белооката потапница. Горите и блатата на островите са от невероятно значение за размножаването на не малко видове водолюбиви птици. Един от забележителните символи на парка е морският орел – една от най-редките гнездящи птици в България.

Територите на парк „Персина“ и о. Персин се славят не само с природни и екологични забележителности, а и с богато историческо минало. Тук можете да видите античната стена „Димум“ край Белене, датираща от I в.пр.Хр., също така средновековната скална църква от X-XI век край Никопол, шишмановата крепост и църквата „Св.Св. Петър и Павел“ от времето на Второто българско царство.

Защитеният парк „Персина“ се обитава и от 475 вида висящи растения, а 162 от тях са свързани с наличието на вода. Горската растителност е представена от върби, а с най-голяма площ са бялата, тричниковата върба и ракита. Ще видите обезателно черната и бялата топола, полския ясен, полския и белия бряст.Освен това мястото е изключително важно за съхранение на популациите на растителни видове, включени в Берлинската конвенция за опазване на дивата природа и естествените местообитания в Европа. Такива се водната лейка, дяволският орех, четирилистното разковниче. Тук ще видите и видове, всписани в Червената книга на България – тръбест ръждавец, щитовидна какичка, обикновена мехурка, жълта и бяла водна роза, блатно кокиче, блестяща млечка и др.

Заслужава си да отидете да видите това уникално място от забележителната българска природа и заради 1100-те животински вида, които живеят тук. Това е невероятно богатство от 250 зоопланктонни и над 700 вида безгръбначни – 35 вида охлюви и 17 вида миди. А ето и кой са чай-често срещаните риби тук – дунавски щипок, дунавска мряна, говедарка, които съжителстват с 11 вида земноводни. Единствено тук можете да се полюбувате на ендемичния дунавски тритон.

А ако сте любители на природосъобразния начин на живот, можете да се разходите и по обособените еко пътеки с кътове за отдих, да видите и укрития за наблюдения на птици.

Природен парк „Персина“ продължава и възстановяването на жълтата водна лилия в блатата на острова и в Дунав. Над 20 екземляра от редкия вид са взети от р. Велека в Странджа и прехвърлени в Писченското и Мъртвото блато в „Персина“. Персинските блата са възстановени преди 5 години. Обявяването на парка за защитена територия през 2000 г. цели съхранението и възстановяването на крайдунавските влажни зони. Уникалността и голямата значимост на „Комплекс Беленски острови“ е причината през 2002 г. това място да бъде обявено за Рамсарско място, което е най-голямото на площ в България – 6 898 ха.

Пожелаваме ви едно приятно пътешествие из уникалния парк „Персина“, о. Персин и по р. Дунав, за да се насладите на една вълшебна разходка с лодка и се убедите в еко и био разнообразието, което обитава това кътче на България.

 


Още теми от Дестинации

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане