GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Любопитно / Знаете ли, че? / Удължиха срока за подпомагане на пазара на плодове...

Любопитно

Знаете ли, че?

Знаете ли, че?

Удължиха срока за подпомагане на пазара на плодове и зеленчуци заради руското ембарго

Удължиха срока за подпомагане на пазара на плодове и зеленчуци заради руското ембарго

Помощи ще се изплащат до 30 септември 2016 г. Това регламентират промени в Наредба №6 за условията и реда за временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете.

Производителите могат да прилагат познатите вече две извънредни мерки. Първата обхваща изтегляне на продуктите от пазара, които да бъдат безвъзмездно предоставени на благотворителни организации или фондации, училища, детски градини, детски лагери, лечебни заведения, старчески домове или места за лишаване от свобода, както и за храна за животни. Втората извънредна мярка предвижда небране на зеленчуци и плодове.

Според нормативната уредба: „Всяка дейност по изтегляне от пазара на зеленчуци и/или плодове, както и по небране, се извършва в присъствието на служител на Техническия инспекторат на Разплащателната агенция. При прилагане на мярката изтегляне от пазара, за изтегляните продукти трябва да бъде издаден сертификат за съответствие с обявеното качество. Използването на изтеглените от пазара зеленчуци и/или плодове за храна на животните се удостоверява с констативен протокол от официален ветеринарен лекар или от инспектор от Българската агенция по безопасност на храните“.

Мерките ще се прилагат за същите продукти, както и през 2014 г.: домати, краставици, корнишони, моркови, сладки пиперки, зеле, карфиол, гъби, ябълки, круши, малини, десертно грозде, сливи, праскови и нектарини.

Подпомагане ще се предоставя само на производители на посочените зеленчуци и плодове, регистрирани до 31 юли 2015 г. по Наредба №3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

Приемът по отношение на праскови и нектарини се прекратява, когато общото количество продукти, за което са приложени мерките в страната ни, достигне 950 тона. Приемът на искания за прилагане на мерки за всички останали плодове и зеленчуци се прекратява, когато общото количество, за което са приложени мерките, достигне 3 000 тона.

Условията за определяне размера на финансовата помощ по продукти остават същите, както и през 2014 г., но разликата е, че няма да се прилага коефициент на редукция.

Предвидена е и възможност за изплащане на направените транспортни разходи при прилагане на мярката изтегляне от пазара на продукти,  предназначени за безвъзмездно предоставяне. Помощта за транспортните разходи се предоставя на производителите, които са извършили превоза на одобрените за изтегляне зеленчуци и плодове от мястото на изтегляне до мястото на доставка. Размерът на тази помощ е определен в приложение към наредбата.

Производителите на допустимите за подпомагане зеленчуци и плодове подават искания за прилагане на мерки в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" по адрес на регистрация на производителя. В исканията се посочва мярката или мерките, които ще се прилагат, продуктите, за които се отнасят мерките, идентификацията и размера на площите и др.


Още теми от Любопитно

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане