Търсене

Резултати от търсенето

Бизнес

Едва 1% от бюджета на ПУДООС е за биоразнообразие  

За 2013 година в ПУДООС са предвидени приходи в размер ... с ВиК. Второто голямо перо са дейностите по управление на те. Едва един процент обаче е посветен на опазването на ... това е най-логично, но уви такова нещо не се случва.


Белгийски дизайнер прави нови лампи от стари вентилатори  

Съюзявайки се с местните власти и местните жители, дизайнерът създал ... и местните жители, дизайнерът създал програма за рециклиране, която намалява те, които отиват на депата, и в същото време осигурява ... Всяка лампа е уникална и е подписана от своите създатели.


Заводът за био- край София ще генерира 13 000 т. компост  

Откриването на завода се случи броени дни, след като Еврокомисията ... при Съда на ЕО заради несправяне с незаконните депа за . „Модернизацията на  процеса на управление на те в България върви бавно, търпим наказателни процедури, но събития ... представяне на инсталациите за биологично третиране на зелените и биологични на площадката „Хан Богров”. Инсталацията е част от Интегрираната система ... Богров”. Инсталацията е част от Интегрираната система за управление на ...


Събирането на от пластмаса за 3D принтери може да намалява бедността  

Това е идеята зад „Plastic Bank“ – инициатива, в която ... в която призовава за събиране и повторно използване на пластмасовите чрез 3D печат. Иначе казано, „социална пластмаса“. „Plastic Bank“ („Пластмасовата ... за цел създаването на центрове за повторно използване на пластмасовите по целия свят, където има изобилие и от двете – ... целия свят, където има изобилие и от двете – пластмасови и бедност“. „Ние даваме на хората властта да събират пластмаса ... части и 3D печат. Нашата мисия е да премахнем пластмасовите ...


Нова техника прави био-бензин от растителни  

Традиционно дизелово гориво се състои от дълги, прави вериги въглеродни ... материали като например слама, царевични стъбла или дори общински зелени . Тя е евтина и практична отправна точка за поризводство ... да се преобразува в захари, за да стане на гориво.


ЕК ни праща на съд заради незаконни депа за  

В Директивата относно депонирането на се изисква установяването на стандарти за депата, за да се ... експлоатация в нарушение на законодателството на ЕС в областта на те. Съгласно Директивата относно депонирането на съществуващите депа не могат да продължават да функционират след 16 ... април 2012 г., когато 124 несъответстващи на изискванията депа за ...


В Пекин си купуват билети с пластмасови бутилки  

В Китай живеят около два милиарда души, които произвеждат невъобразимо ... живеят около два милиарда души, които произвеждат невъобразимо количеството битови . Властите са принудени да измислят различни хитрости за справяне ... други спирки на метрото и на автобусни спирки в Пекин.


Еколози: ако рециклирахме повече, нямаше да стигнем до евро-съд заради сметищата  

"Макар и с голямо закъснение, инциативата на комисаря по околна ... и водите и местните власти по отношение на управлението на те." От 16 юли 2009 г. – крайния срок за ... Стара Загора, и още много случаи вероятно остават недокументирани. „Горящите са само най-видимата част от проблема. Освен замърсяване на въздуха ... наблизо хора“ – казва Евгения Ташева, координатор на кампания Нулеви в екологично сдружение За Земята. „За съжаление, незаконните сметища са ... Земята. „За съжаление, незаконните сметища са нормата за управление на ...


„Будното поколение“ призовава да спрем да разхищаваме те!  

те в голямата си част представляват ресурс, който безпощадно хабим ... целите за рециклиране в ЕС и успехите в някои области, те в Съюза все още представляват ресурс, който в огромна ... поръчано от Комисията, пълното прилагане на законодателството на ЕС за те ще доведе до икономии от 72 милиарда евро годишно, ... на годишния оборот на сектора за управление и рециклиране на ...


Компостиране е най-доброто решение за органичните  

Разделното изхвърляне на боклука с цел рециклирането му е все ... големите градове. Факт е обаче, че почти две трети от те, генерирани в домовете , се състоят от органични компоненти ... , включени в общинските програми за управление на дейностите по те. Компостирането е аеробен процес на разграждане на органичните , при който се получава еднороден кафеникаво-черен ронлив материал, подходящ ... от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими ...


Парижки ресторанти превръщат хранителните си в биогаз  

Около 80 ресторанти, заведения за обществено хранене и хотели, включително ... заведения, са се регистрирали в пилотен проект за събиране на те си от храна. Тя се използва за генериране на ... принуди един от всеки пет ресторанта да рециклира своите органични – освен ако не иска да плаща глоби до 75 ... рециклирането, полага доста усилия, за да започне да превръща органичните в метан, като по този начин намали депонирането, инсталаците за ... очаква закона и участващите ресторанти са щастливи, че някой събира ...


Звезден LED полилей е направен от рециклирани стари монети  

Смелият енергийно ефективен полилей е роден от желанието на Кларк ... депото за боклук. На практикаосветителното чудо е изработено от метални , спасени от една от най-старите италиански фирми за метални ... осъзнал колко тежко е въздействието върху Земята от тоновете метални , които се изхвърлят ежедневно по света. Без да са ... реинтепретират „звездна нощ“ във вид на привлекателен и екологичен полилей.