Търсене

Резултати от търсенето

Здраве

Забравянето  

Д-р Шима Мехрабиан, дм е главен асистент към Клиниката по ... е първи признак на заболяването. При някои заболявания, протичащи с , промени в поведението като тревожност, апатия, депресия, социално изолиране, ... болестта на Алцхаймер или Паркинсон? Невродегенеративните заболявания, които протичат с , са разнообразни и имат различен генетичен риск. При някои ... форми са изключително редки, докато при други заболявания като фронтотемпорална , наследствените форми са по-чести. Но когато се касае за ... гени, които са познати като причинители на заболявания протичащи с ...