GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Био oтпадъци и рециклиране / Събирането на отпадъци от пластмаса за 3D принтери...

Бизнес

Био oтпадъци и рециклиране

Био oтпадъци и рециклиране

Събирането на отпадъци от пластмаса за 3D принтери може да намалява бедността

Събирането на отпадъци от пластмаса за 3D принтери може да намалява бедността

Това е идеята зад „Plastic Bank“ – инициатива, в която призовава за събиране и повторно използване на пластмасовите отпадъци чрез 3D печат. Иначе казано, „социална пластмаса“.

„Plastic Bank“ („Пластмасовата банка“) има за цел създаването на центрове за повторно използване на пластмасовите отпадъци по целия свят, където има изобилие и от двете – пластмасови отпадъци и бедност“.

„Ние даваме на хората властта да събират пластмаса като валута, която могат да обменят срещу инструменти, битови предмети, части и 3D печат.

Нашата мисия е да премахнем пластмасовите отпадъци от земята, океаните и водните пътища, като в същото време помагаме на хората да се издигат над бедността и да направят преход към предприемачеството“, гласи описанието на Plastic Bank.

Част от проблема, тъй като го виждат в Plastic Bank, е, че ние не приемаме разбирането, че има някаква стойност в пластмасата. Затова тя се изхвърля повсеместно и безразборно. Но ако реалната стойност на пластмасата може да се осъзнае от хората, тя ще стане твърде ценна, за да бъде изхвърляна просто ей така. Ще е твърде ценна, за да се прати в океана. Ще се счита за ресурс, а не за отпадъчен продукт.

Plastic Bank проведе успешна кампания за обществено финансиране тази година, набирайки над $20 000 за първата инициатива на проекта, която има за цел да открие първия пилотен „завод“ в Лима, Перу, през февруари 2014 година.

Тъй като има много различни видове пластмаса, то на всичките може да изглежда монументална задача. Ала д-р Майк Бидъл, който е член на борда на директорите на „пластмасовата банка“, има отговор на проблема, тъй като е разработил цялостна система за рециклиране на пластмаса с 30 стъпки, която може да произвежда пластмасови гранули за повторна употреба от страна на индустрията, използвайки по-малко от една десета от енергията, която в момента е нужда за производството на сурова пластмаса.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане