GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Възобновяеми енергийни източници / Смарт-мрежите ще са ключови за новата енергийна си...

Бизнес

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяеми енергийни източници

Смарт-мрежите ще са ключови за новата енергийна система на Европа

Смарт-мрежите ще са ключови за новата енергийна система на Европа

В момента Европейската електроенергийна система е в период на дълбока промяна. Делът на електроенергията, произведена от възобновяеми източници, ще нарасне от 25% в момента на 50% през 2030 г. Но когато слънцето не свети и вятърът не духа, все пак трябва да се произвежда достатъчно електричество за потребителите и да се поддържа стабилността на електропреносната мрежа.

Своевременно енергийните връзки между държавите обещават все повече електроенергия да се купува и продава трансгранично — това изисква ефикасно сътрудничество между всички участници на пазара. Тъй като делът на електроенергията, произведена от възобновяеми източници, ще нараства, мрежите трябва да имат капацитет за трансгранично сътрудничество, съответстващ на все по-разнообразното производство.

Новите технологии, като например интелигентните мрежи, интелигентното отчитане на потреблението, интелигентните домове, автономното производство и оборудването за съхраняване на енергия, ще имат ключова роля в тези промени. Те ще имат за задача дават възможност на гражданите да намаляват разходите си за електричество, да бъдат дейни участници на пазара и дори да влияят върху енергийния преход.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане