GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Новини / Представят резултати от НПО-мониторинг върху пробл...

Бизнес

Новини

Новини

Представят резултати от НПО-мониторинг върху проблеми на околната среда

Представят резултати от НПО-мониторинг върху проблеми на околната среда

Ще бъдат посочени пропуски, недоразумения и пречки от нормативен характер. Ще бъдат анализирани корупционни практики и консумиране на конфликт на интереси, ще се дискутират ролите на съд, МВР, следствие и прокуратура при разминаване в оценките на граждани и власт за чистотата на околната среда, източниците на замърсяване, размера или въобще липсата на административни наказания и инкриминиране на екоцида.

Освен констатациите ще има и опит за поглед в бъдещето. Експерти ще прогнозират аномалии, кризи и бедствия, възможни да възникнат при безконтролно експлоатиране на природните ресурси, несакционирани промишлени замърсявания, липсата на справедливост, неотчитане интереса и правата на всички заинтересовани групи на влияние.

В двата панела доклади и презентации са регистрирани от НПО-експерти и активисти, научната общност, администрацията и бизнеса.

След завършването на конференцията ще се състои церемония по връчване на годишни награди и антинагради за устойчиво развитие „Космат дъб” и „Пъстър пор”,  номинации на НПО-представители за гражданско участие на КЗУР през 2014-2020 г., присъединяване към Европейската  гражданска инициатива „Край на екоцида” за инкриминиране на екологичните престъпления в европейското и националните законодателства и Националната гражданска инициатива за възстановяване на Наредба 7 за отстоянията.

Приносът на конференцията е трансфер на знания и информация към различните заинтересовани групи на влияние за оценката на въздействие в съвременни условия: нормативна база, актуална практика и предизвикателства в България; степен на синхронизация с актовете на ООН и ЕС;  оценка на оценките и обща система за екологична информация – нови тенденции, произтичащи от годишните срещи на екоминистрите от ЕС.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане