GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Новини / От 26 октомври започва прием по Националната пчела...

Бизнес

Новини

Новини

От 26 октомври започва прием по Националната пчеларска програма

От 26 октомври започва прием по Националната пчеларска програма

Финансовата помощ за подпомагане в периода на прием е в размера на бюджета на всяка от мерките от Програмата.

По мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари ”бюджетът е 350 000 лева, по мярка Б „Борба срещу вароатозата” - 2 200 000 лв., а по мярка В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” – 55 000 лв. Общият размер на подпомагане по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” е 1 486 526  лева, от които 543 263 лв. е бюджетът за закупуване на кошери, 543 263 лв. – за поддържане и увеличаване на пчелните семейства, 400 000 лв. – за закупуване на пчелни майки. Бюджетът по мярка Д „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” е 300 000 лв., като за проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в района на Родопите са предвидени 100 000 лв., а за установяване на причините за загуба на пчелни семейства – 200 000 лв.

Съгласно Наредба № 9/2013 за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство 2014-2016 са определени и лимитите на разходите за мерките и дейностите по Програмата.

Образец на заявление за подпомагане по Националната програма по пчеларство и всички документи, касаещи приема, могат да бъдат намерени на сайта на ДФ „Земеделие“: http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-2014---2016/-2016---/.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане