GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Новини / От днес приемат документи за кредит за семена и то...

Бизнес

Новини

Новини

От днес приемат документи за кредит за семена и торове

От днес приемат документи за кредит за семена и торове

Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Земеделските стопани са длъжни да застраховат посевите, обект на договора, както и вещните обезпечения.

За кредит могат да кандидатстват физически и юридически лица, както и кооперации, регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към ДФ „Земеделие”, да не са лица, свързани с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.

Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена.  Крайната дата за изплащане на средствата е 18 декември 2015 г.

Заемът е с годишен лихвен процент от 4,5% и трябва да се погаси до 3 октомври 2016 г.

 


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане