GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Здраве / Интересно / Открива се еко-училище „Приятели на водата-2015”...

Здраве

Интересно

Интересно

Открива се еко-училище „Приятели на водата-2015”

Открива се еко-училище „Приятели на водата-2015”

Церемонията по откриването е от 11, 30 ч. в Националния музей „Земята и хората”. 

През петте дни участниците ще се запознаят с техниките за определяне на състоянието на водните тела, с методите за наблюдение на защитените водни видове у нас, както и с оценката на антропогенното въздействие върху водите. Ще бъде организирана информационна кампании с включване на посетители на ПП „Врачански Балкан” в природозащитни дейности. Предвижда се ученически еко клубове да представят различни интерактивни игри, свързани с опазването на околната среда и водите. Очаква се творческото ателие към еко училището, чрез средствата на изобразителното изкуство и театъра, да пресъздаде „любимата река – място за игри и веселие“.

Участниците ще бъдат подпомогнати от експерти на Дирекция управление на водите, Басейновите дирекции, НП „Пирин“, ИАОС, ПП „Врачански Балкан” и Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, Франция.

Младежкият воден парламент у нас е национална мрежа на младежки екологични клубове, която съвместно с Басейновите дирекции работи за опазването на водите и водните екосистеми и цели да мотивира младите хора за участие в инициативи на МОСВ, свързани с опазването на околната среда.


Още теми от Здраве

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане