GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Земеделски производители / Неоникотиноидите - смъртоносни за пчелите...

Бизнес

Земеделски производители

Земеделски производители

Неоникотиноидите - смъртоносни за пчелите

Неоникотиноидите - смъртоносни за пчелите

Проучване от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) посочва връзка между пръскането с три неоникотиноидни пестицида и вредните въздействия върху пчелите. То подчертава необходимостта Европейската комисия да разшири обхвата на текущата забрана на трите пестицида в ЕС по отношение на всички видове употреби и култури, коментира „Грийнпийс“.

Проучването на ЕОБХ оценява безопасността на пестицидите тиаметоксам, клотианидин и имидаклоприд в случаите, когато се употребяват за пръскане на култури. В заключенията на органа, по отношение на пчелите, „рискове от висока степен са или идентифицирани, или не се изключват“. ЕОБХ също така посочва сериозни пропуски в научните познания относно въздействието на тези пестициди върху другите опрашители, като подчертава, че „оценката на риска не може да бъде финализирана поради липса на данни данни“.

Пчелите и другите опрашители играят ключова роля в производството на храни. Около една трета от културите, които се използват за храна по света, зависят пряко от физическото опрашване от пчели и други животни.

Настоящата забрана в ЕС за трите неоникотиноида не обхваща всички видове употреби на пестицидите, както и използването им върху всички видове култури. Например, допускат се пръскането в овощни градини след цъфтеж, както и употребата им в оранжерии.

Марко Контиеро, водещ експерт по земеделските политики на ЕС в офиса на „Грийнпийс” в Брюксел, коментира: „ЕОБХ потвърждава това, което вече е било доказано от изобилието от налични научни доказателства: неоникотиноидите представляват сериозна заплаха за пчелите и за бъдещето на селското стопанство. ЕК трябва да разшири обхвата на забраната в ЕС, за да включи всички видове употреби на неоникотиноидите, върху всички култури, и да сложи край на използването на дерогации на принципа на самообслужване. Съществуват надеждни нехимични алтернативи и следва ЕС да насърчава земеделските производители да ги използват.”

Неотдавнашен доклад на „Грийнпийс“ очертава редица ефективни възможности за борба  с вредителите без пестициди. Те включват придружаващи растения, хищни растения-гостоприемници и феромони, както и използването на каолинова глина като защитна бариера върху листата, за да се предотврати нахапването им от насекоми. Правителствата трябва да инвестират в нехимични алтернативи и да подкрепят преминаването към устойчиво селско стопанство без пестициди.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане