GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Био oтпадъци и рециклиране / Международна коалиция предлага цялостен подход в б...

Бизнес

Био oтпадъци и рециклиране

Био oтпадъци и рециклиране

Международна коалиция предлага цялостен подход в борбата с разхищението на храна

Международна коалиция предлага цялостен подход в борбата с разхищението на храна

Тяхната цел е да предложат съвместен и всеобхватен подход, насочен към цялата верига на добавената стойност в сферата на хранителните услуги – от производството до потреблението. Съвместното сътрудничество на компаниите стартира в Европа. Крайната цел на учредителите на Международната Коалиция за борбата с разхищението на храна (МКБРХ) е да вдъхнови други фирми и организации да приемат и въведат програми за намаляването на похабяването на храна. Сред организациите в коалицията са Pepsi Co, Sodexo, Unilever, както и еко-фондът WWF.

Над 30% от всичката храна, която произвеждаме в днешно време, се изхвърля на боклука. В същото време повече от 800 милиона души страдат от глад и недохранване. През следващите 35 години се очаква населението на света да нарасне от 7 до 9,6 милиарда, което означава, че проблемът ще се задълбочи, а природните ресурси ще бъдат поставени под натиск.

Ето защо, според членовете на МКБРХ, е неприемливо да се разхищава храна, която би могла да бъде консумирана.

Проучванията показват, че разхищението на храна съпровожда всеки етап от веригата на хранителната промишленост – от производството до потреблението: събиране на реколта, съхранение, транспортиране, подготовка, съхранение, консумация и т.н.). Съвместният подход на коалицията се основава на ангажираност на всеки участник, призовавайки го да поеме своята отговорност в борбата с разхищението на храна. Заедно членовете на коалицията имат най-голям географски обхват в света в сферата на хранителните услуги и съответно, имат потенциал да действат на всеки етап от веригата – от производството до потреблението.

Към днешна дата съществуват много организации и инициативи, които участват активно в борбата срещу разхищението на храна. Това, което цели МКБРХ, е да максимизира ефекта на колективното въздействие, като поставя акцент върху конкретни действия. Целта е да обедини най-добрите подходи, които се прилагат в момента, да добави нови елементи към тях, така че да бъде обхванат всеки един етап от веригата на хранителната индустрия.

Първият проект обхваща училища в различните страни на Европейския съюз. Тя работи в насока да определи на кои етапи от веригата се получава похабяването на храни , за да намери ефективни решения за намаляване на разхищението им, както и да създаде информираност по проблема сред крайните потребители: ученици и учители.

Коалицията възнамерява и да да разгледа законодателството, което способства или възпрепятства борбата с разхищението на храна. Например в момента не съществува единен закон в Европейския съюз, който да позволява прехвърляне на отговорността между дарителите и получателите на дарения на храни.Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане