GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Био oтпадъци и рециклиране / Заработиха 3 мобилни центъра за отпадъци в Бургас...

Бизнес

Био oтпадъци и рециклиране

Био oтпадъци и рециклиране

Заработиха 3 мобилни центъра за отпадъци в Бургас

Заработиха 3 мобилни центъра за отпадъци в Бургас

Предвижда се скоро в Бургас да бъдат разположени още 6 мобилни пункта, с което общият им брой ще достигне 9.

В мобилните центрове могат да бъдат предавани почти всички видове отпадъци, които се генерират в едно домакинство. Станциите ще приемат в различни контейнери хартия, пластмаса, стъкло, метали, мазнини, електрическо и електронно оборудване, опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, излезли от употреба гуми. Това от своя страна ще предпазва природата от замърсяване с вредни и опасни вещества.

Мобилни центрове ще има във всички райони на града. Тяхното местоположение в рамките на комплексите ще бъде сменяно през десетина дни, за да може повече хора да имат достъп до услугата. Станциите ще могат да работят без външно захранване, тъй като са снабдени със слънчеви батерии и акумулатор. В тях ще работи по един оператор.

Изграждането на мобилните центрове е иновативен подход, който Община Бургас прилага в програмата си за управление на отпадъците.Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане