GoBIO брой 20

Борисовата градина няма да се застроява

Успешна практика

Борисовата градина няма да се застроява

Никакво ново строителство не се предвижда в центъра на София, защото е изцяло усвоен. Реконструкции обаче ще могат да се правят. Дава се и възможност за надстрояване на сгради, но това е съобразено с опазването на културно-историческото наследство.

InSighting - Пътуване към свободата

Интервю със...

InSighting - Пътуване към свободата

InSighting е философия на нонконформизма; визия на разЛичността - човека Личност, изповядващ различния светоглед; пътят за търсещите свободата, но и даващият път на тези, които са се изгубили по някой чужд житейски друм.

Чисто, по-чисто, най-чисто

Без цензура

Чисто, по-чисто, най-чисто

Умилителната гледка на малки, едва прохождащи деца, които със завладяващ ентусиазъм търсят пътя към кошчето, за да си хвърлят опаковката от изядения бонбон, е не само наслада за очите.