GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Земеделски производители / Екологичните практики за отглеждане на ябълки са к...

Бизнес

Земеделски производители

Земеделски производители

Екологичните практики за отглеждане на ябълки са ключ към бъдещето на земеделието

Екологичните практики за отглеждане на ябълки са ключ към бъдещето на земеделието

Хамбург/Амстердам – Коктейл от пестициди, използвани в индустриалното производство на ябълки, замърсява почвите и повърхностните води в Европа. До 13 различни вида химикали са открити в една от пробите. „Горчивият привкус на производството на ябълки в Европа и как екологичните решения могат да процъфтят“, доклад публикуван от „Грийнпийс“ днес [1], включва резултати от тестове на 85 проби, взети в 12 европейски държави. 2/3 от пробите от вода и почва съдържат остатъци от пестициди, като 70% от идентифицираните пестициди са с много висока цялостна токсичност при хора или при диви животни. Докладът също демонстрира практичността на екологичното производство на ябълки без замърсяване на почвите и водите, и показва как методи на екологично земеделие могат да бъдат приложени на практика. „Грийнпийс“ призовава правителствата на ЕС да забранят използването на синтетични-химически пестициди на европейските полета, като в същото време подкрепят повече иновативни екологични решения за земеделието. Кристиане Хъксдорф, координатор на кампанията за екологично земеделие за „Грийнпийс” - Германия казва: „Настоящата система за индустриално производство на ябълки оставя горчив привкус, защото отравя почвата и водата ни, излага хората и околната среда на коктейл от синтетични-химически пестициди. Масивната употреба на пестициди в производството на ябълки е още един симптом на неработещата система на индустриалното селско стопанство. Европейският съюз е един от водещите производители и потребители на ябълки в света, затова важността на производството на ябълки, без отравяне на почвата и водата, е очевидна. Отдалечаването от земеделска система, силно зависима от химикали, е от съществена важност за защитата на фермерите и техните семейства, които са пряко изложени на тези химикали.“ Докладът се състои от две част и представя общ преглед на производството на ябълки в Европа. Първата част е цялостен анализ на 36 водни и 49 почвени проби, събрани от конвенционално отглеждани ябълкови градини в дванадесет европейски страни [2] през месец април 2015 г. Направен е анализ за остатъчни вещества от пестициди. Пробите представляват „моментна снимка“ на ситуацията в началото на периода на цъфтеж. Резултатите показват комплексна съвкупност от пестициди, които могат да бъдат открити в почвите и водите на ябълкови градини в Европа. В целия набор от 85 взети проби са открити общо 53 различни пестицида, като 78% от почвените проби и 72% от водните проби съдържат остатъци от най-малко един от тези пестициди. Най-често срещаният пестицид в почвата и водата е фунгицидът боскалид (в почвата - 38%, а във водата - 40%). Седем от откритите пестициди понастоящем не са одобрени на ниво ЕС, но могат да бъдат използвани, ако са налице извънредни разрешения на държави-членки. Икономическите щети са неизбежна последица от прекомерното разчитане на пестициди. Намаляването на естествения контрол на вредителите, от друга страна, компрометира процеси, които, примерно в САЩ, са оценени на около 4.49 милиарда долара (4.2 милиарда евро) [4] Във втората част на доклада, „Грийнпийс“ показва няколко екологични решения, използвани в отглеждането на ябълки, за да бъде намалена употребата на химически пестициди. Балансираната агро-екосистема е ключов фактор за екологичното производство на ябълки, тъй като увеличава издръжливостта към вредители и болести като същевременно се ползват полезни организми. Торенето, мерките за грижа за почвите и покривните култури например подобряват растежа на ябълковите дървета и намаляват чувствителността на дърветата и плодовете им към болести. Стабилната агро-екосистема подобрява наличието на цветен прашец и нектар и така е от полза и за естествените врагове като хищни оси. „Добрата новина е, че екологичните решения съществуват и вече се прилагат от фермери из цяла Европа, включително и в България. За да увеличим добрите практики, всички ние можем да започнем да подкрепяме земеделските производители, като купуваме продукти директно от фермата или посещаваме фермерските пазари по-често. Това ще даде на фермерите, които произвеждат храна ни, повече възможности да развиват дейностите си и да практикуват все повече такива екологични практики. Още повече, политиците трябва да действат и да подкрепят екологичното земеделие и фермерите като пренасочат субсидиите от индустриалното селско стопанството към екологичните земеделски практики“ – коментира Меглена Антонова, координатор на кампанията „Земеделие и пчели” в българския офис на организацията. „Грийнпийс“ стартира онлайн платформа за изтъкване на неуспехите на индустриалното селско стопанство и приканва хората да се противопоставят на неработещата хранителна система. Присъединете се към хранителното движение чрез приемането на лични предизвикателства на www.obichamhranatasi.org.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане