GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Новини / Евро-проект за отоплението благоприятства ВЕИ...

Бизнес

Новини

Новини

Евро-проект за отоплението благоприятства ВЕИ

Евро-проект за отоплението благоприятства ВЕИ

В началото на следващата година ЕК планира да формулира препоръки относно практиките на отопление и охлаждане с цел да се актуализира законодателството на ЕС за енергетиката и евентуално да се изготвят нови насоки. В пет „работни документа“, за които съобщиха от Ройтерс, Комисията представя варианти за политики за отопление и охлаждане, които са фокусирани много повече върху системите за възобновяема енергия и топлофикационните системи, които доставят топла вода до домовете чрез подземни тръбопроводи.

Документите сочат, че използването на възобновяеми енергийни източници за отопление трябва да бъде подкрепено чрез данъчни мерки, обществени поръчки и публични инвестиции за стимулиране на развитието на пазарите.

„Убедени сме, че в Европа ние можем да направим нещата много по-добре, отколкото са днес, харчейки почти 40 процента от енергията си за отопление и охлаждане,“ заяви Марос Шефчович, главният енергиен комисар.

Големи електроенергийни дружества като EDF, E.ON и Enel вече имат проблем с преминаването към възобновяеми източници на енергия, тъй като се опасяват, че по-големият дял на възобновяемите енергийни източници за отопление и преминаването към колективни схеми на отопление допълнително ще намалят търсенето на енергия.

Изборът между газ или електроенергия, между по-добра изолация или по-ефективни отоплителни уреди, както и между колективно или индивидуално производство на топлинна енергия може да има значително въздействие върху бизнес-моделите на енергийните фирми от ЕС.

Шефчович заяви, че Комисията вероятно ще публикува своята стратегия за отопление и охлаждане през февруари 2016.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане