GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Автори / Д-р Светла Николова...

Автори

Д-р Светла Николова

Д-р Светла Николова
Светла Николова е председател на Сдружение АГРОЛИНК и маркетинг мениджър в АРМИНА ООД. От1999 досега е ръководила и участвала в над 40 проекта в областта на биологичното земеделие, анти-ГМО, устойчивото развитие и опазване на околната среда. Светла Николова е доктор на науките в областта на природните полимери, с над 20 години стаж като научен работник и преподавател в ХТМУ, СУ „Кл. Охридски“, БАН и Аграрния университет – Пловдив. Автор на 6 авторски свидетелства и многобройни научни и популярни статии у нас и в чужбина. Един от активните създатели на биопазара в България.

От автора

Последни публикации

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане