GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Бизнес / Био oтпадъци и рециклиране / До Коледа започва монтаж на оборудването в завода ...

Бизнес

Био oтпадъци и рециклиране

Био oтпадъци и рециклиране

До Коледа започва монтаж на оборудването в завода за механично биологично третиране на отпадъци

До Коледа започва монтаж на оборудването в завода за механично биологично третиране на отпадъци

Заводът за механично-биологично третиране е част от проекта за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”.

В момента се изпълняват и петте сгради от завода, като започна и доставката на оборудването. Доставени са оптични сепаратори, барабанни сита, лентови транспортьори. Оборудването ще започне да се монтира, когато сградите са покрити и са с настилки. Очакваме в края на годината да започне и монтажът на оборудването, каза кметът Фандъкова. По време на предходната проверка, определихме за срок края на годината, за Коледа, да бъдат покрити три от сградите. В момента виждам, че вече се покриват – двете производствени сгради и тази за сепарирането, каза Фандъкова.

аводът за механично-биологично третиране ще бъде разположен на площадка местност „Садината” (в съседство с новопостроеното депо за неопасни отпадъци). Заводът ще преработва всички битови отпадъци на София (с изключение на разделно събираните био и зелени отпадъци). Той ще има капацитет от 410 000 т/г. Третирането на отпадъците ще се осъществява в среден дневен капацитет от 1 320 тона на ден. Процесът на механично-биологично третиране ще включва следните стъпки: механично/ръчно разделяне и сортиране, биологично третиране на органични отпадъци и производство на RDF гориво.


Още теми от Бизнес

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане