GoBIO - Lifestyle magazine

Начало / Любопитно / Знаете ли, че? / Възстановяваме 30 кв. км. речни местообитания по Д...

Любопитно

Знаете ли, че?

Знаете ли, че?

Възстановяваме 30 кв. км. речни местообитания по Дунава

Възстановяваме 30 кв. км. речни местообитания по Дунава

В навечерието на Деня на Дунав, 29 юни, WWF и Кока-кола обявиха годишния напредък по тяхното седемгодишно партньорство за „Жив Дунав“, целящо възстановяване на жизненоважни влажни зони и заливни територии в басейна на река Дунав до 2020 година. Дунав, най-дългата река в Европейския съюз, е изгубила 80% от заливните си територии и влажни зони през последните 150 години заради човешка намеса. Резултатът е спад на рибните запаси и популациите от диви животни, влошаване на качеството на водата и на способността да бъде абсорбирана водата от наводнения.

Партньорството „Жив Дунав“ пряко допринася за изпълнението на една трета от целта, която дунавските държави са си поставили – да възстановят 151,3 кв. км. влажни зони и заливни територии до 2021 година. През периода на възстановяване са предвидени мерки като прекъсване на диги и бентове, свързване на стари заливни територии и подобряване на пропускливостта на речните корита, възстановяване на водните местообитания на животински и растителни видове и изграждането на рибни проходи.

В Австрия в рамките на проекта е възстановено едно от последните солени езера в Европа, уникално местообитание в близост до Нойзидлер Зее и до фабриката на Кока-Кола в Еделстал.

В България дейността се фокусира върху Зеления коридор „Долен Дунав“ – който съсредоточава едни от най-амбициозните инициативи за възстановяване и опазване на влажни зони в Европа. Целта е да бъдат възстановени над 30 km² речни местообитания – дом на шест рибни вида с намаляваща численост – чрез премахването на миграционни бариери и изграждането на рибен проход по един от дунавските притоци.

Основните дейности са на територията на природен парк Русенски Лом. Премахването на преградите и разселването на целеви видове на места, от които са изчезнали ще доведе до подобряване на цялостното състояние на реката.

В Хърватия дейностите са съсредоточени по река Драва, която е част от бъдещия трансграничен биосферен резерват Мура-Драва-Дунав, известен като „Амазонка на Европа“.

В Унгария се работи на границата с Хърватия за възстановяване на бивш меандър по Барч-Стара Драва, част от същия бъдещ трансграничен биосферен резерват.

В Румъния проектът е насочен към възстановяване на влажна зона Гърла Маре край Дунав. Подобни дейности не само подобряват състоянието на екосистемата, но и помагат за повишаване на капацитета за поемане на води при бъдещи наводнения. Тези проекти дават възможност за устойчива употреба на земята, например за паша и пчеларство.

В Сърбия дейностите за възстановяване на влажна зона Широки Рит вече започнаха и се очаква да завършат догодина. Влажната зона е била откъсната от Дунав чрез диги и в момента се работи за подобряване на водния режим и връщането му към близко до естественото му състояние.


Още теми от Любопитно

Разплащателни карти Защита за онлайн разплащане